+48 505 102 708a.mrozik@grupaoaktree.pl FaceBook
Oak Tree - biuro rachunkowe Warszawa
Oak Tree - biuro rachunkowe Warszawa
Ograniczenia w przekształceniach i optymalizacji

Zastosować niższą stawkę podatku starać się będą z pewnością również większe podmioty, zainteresowane obniżeniem swoich należności podatkowych (m.in. poprzez przekształcenia lub podział w taki sposób, by spełniać warunki do kwalifikowania ich jako małych podatników). Proponowana nowelizacja wprowadza w tym zakresie szereg ograniczeń. Stawki 15% CIT nie zastosują w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym podatnicy, którzy zostali utworzeni:

 

  • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników CIT, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
  • w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiły te zdarzenia, w zaokrągleniu do 1 000 zł, albo
  • przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemające osobowości prawnej wnoszące - tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika - składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Dodatkowo ograniczeniu podlega również zastosowanie stawki 15% u tych podmiotów, które zostały utworzone w jeden z powyżej wskazanych sposobów - po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy, a przed dniem 1 stycznia 2017 r. W ich przypadku - w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. zastosowanie znajdzie stawka 19% CIT.


Natomiast podatnicy CIT, u których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy dotychczasowe – a zatem również w roku 2017 będą zobowiązani stosować 19% stawkę podatku CIT.

Dodano: 09-08-2017
Dlaczego warto nas wybrać

Wieloletnie doświadczenie w branży, stabilny i zaangażowany zespół to filary w naszym biurze rachunkowym. Od lat prowadzimy firmy z różnych branż, wiele z nich w tym czasie rozkwitło, wiele sprzedało się za bardzo duże kwoty, jednak zdecydowana większość jest naszymi stałymi klientami.

Od lat pomagamy w zakładaniu i prowadzeniu zarówno działalności gospodarczych jak i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, naszymi klientami są również fundacje i stowarzyszenia. Klienci którzy nam zaufali polecają nas swoim znajomym i przyjaciołom co świadczy o dużym zaufaniu jakim nas obdarowali.

Najnowsze aktualności podatkowe
Biuro Rachunkowe Macc Partner sp. z o.o
02-757 Warszawa
ul. Pory 78
Wykonanie strony WWW - Devilart