+48 505 102 708a.mrozik@grupaoaktree.pl FaceBook
Oak Tree - biuro rachunkowe Warszawa
Oak Tree - biuro rachunkowe Warszawa
Odwrotne obciążenie przy usługach budowlanych

1 stycznia 2017 r. to również rozszerzanie katalogu towarów i usług, w odniesieniu do których zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia, czyli procedura reverse charge.


Jeżeli mamy do czynienia ze świadczeniem usług na rzecz podmiotu, który nie jest podatnikiem VAT, to wówczas procedury odwrotnego obciążenia nie stosuje się. W takiej sytuacji usługodawca rozlicza VAT należny. W odniesieniu do robót budowlanych rozliczenie na zasadach odwrotnego obciążenia znajduje natomiast zastosowanie pod warunkiem, że podatnik wykonujący prace budowlane działa jako podwykonawca.

 

W takim przypadku usługodawca nie rozlicza VAT należnego. Jeżeli natomiast podatnik wykonuje roboty budowlane jako generalny wykonawca, to opodatkowanie następuje na zasadach ogólnych, tj. usługodawca rozlicza VAT należny.

 

Regulacje te odnoszą się do usług, które zostaną wykonane od 1 stycznia 2017 r. Dotyczą także tych usług, które zostały rozpoczęte w 2016 r., ale nie zostały w tym roku zakończone. Gdy podatnik świadczący usługę budowlaną jako podwykonawca otrzymał w 2016 r. (opodatkowaną na zasadach ogólnych, według przepisów obowiązujących do końca 2016 r.) zaliczkę na poczet wykonania usług budowlanych, a prace zostaną wykonane w 2017 r., to wówczas – na podstawie przepisów przejściowych – podatnik ten będzie zobowiązany do korekty rozliczenia tej zapłaty (w tym także VAT należnego od zaliczki).

 

Korektę tę należy zrobić w rozliczeniu na bieżąco, tj. za okres, w którym zostanie wykonana usługa. VAT należny od całej wartości usługi (w tym także od wcześniejszej zaliczki) rozlicza usługobiorca. Taki sposób postępowania, tj. korygowanie bieżących rozliczeń, powoduje, że podatnik nie wystawia żadnej faktury korygującej, nie koryguje on także swoich rozliczeń podatkowych wstecz (np. w okresie zapłaty zaliczki).

Dodano: 09-08-2017
Dlaczego warto nas wybrać

Wieloletnie doświadczenie w branży, stabilny i zaangażowany zespół to filary w naszym biurze rachunkowym. Od lat prowadzimy firmy z różnych branż, wiele z nich w tym czasie rozkwitło, wiele sprzedało się za bardzo duże kwoty, jednak zdecydowana większość jest naszymi stałymi klientami.

Od lat pomagamy w zakładaniu i prowadzeniu zarówno działalności gospodarczych jak i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, naszymi klientami są również fundacje i stowarzyszenia. Klienci którzy nam zaufali polecają nas swoim znajomym i przyjaciołom co świadczy o dużym zaufaniu jakim nas obdarowali.

Najnowsze aktualności podatkowe
Biuro Rachunkowe Macc Partner sp. z o.o
02-757 Warszawa
ul. Pory 78
Wykonanie strony WWW - Devilart